• Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
Muc-Off Snow Foam<br />Skumavfetting
Muc-Off Snow Foam
Skumavfetting
Legg i handlekurv

Beskrivelse

Muc-Off Snow Foam er utviklet for å bryte ned hard smuss og veifilm. Denne såpen reduserer mulighetene for skader på lakk ved å bryte ned hardnakket skitt og veifilm. 
Snow Foam fra Muc-Off er en fyldig pH-nøytral vannbasert forvasksåpe som er spesielt skånsom mot voks og andre lakkbehandlinger og er egnet for alle skumpistoler. 

Anbefalt blandingsforhold - 2:10
Muc-Off Snow Foam er utviklet for å bryte ned hard smuss og veifilm. Denne såpen reduserer mulighetene for skader på lakk ved å bryte ned hardnakket skitt og veifilm. 
Snow Foam fra Muc-Off er en fyldig pH-nøytral vannbasert forvasksåpe som er spesielt skånsom mot voks og andre lakkbehandlinger og er egnet for alle skumpistoler. 

Anbefalt blandingsforhold - 2:10

HMS

  • H315 Irriterer huden.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram