• Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
QUIXX Reparasjonssett for felger<br />Felgreparasjonssett
QUIXX Reparasjonssett for felger
Felgreparasjonssett
Legg i handlekurv

Beskrivelse

Quixx Wheel Repair Kit – Reparasjonssett for felger
Bilens hjul utsettes oftere for skader enn mange andre deler på bilen. Det skal svært lite til for å skade felgene og det er ikke spesielt pent med kantkjørte felger. En skadet felg kan oksidere raskt og dette kan svekke felgens styrke. Selv små fortauskader bør repareres så snart som mulig.

Løsningen: 
Quixx Wheel Repair Kit tilbyr en altomfattende løsning for nesten alle mindre til middels skader på felgene dine. Liquid Aluminium fyllstoff sørger for en holdbar og langvarig effekt, og er svært enkel å jobbe med. Med Quixx Liquid Aluminium-teknologi (LAT) kan du til og med forme metallet ved permanent å fylle de skadede områdene, slik at skaden nesten blir usynlig. Når skaden er reparert vil fargepennen bidra til å kamuflere det reparerte område. Det er også mulig å påføre egen farge dersom ingen av våre farger matcher dine felger.

- Reparerer små til mellomstore riper/skader i felgen
- Utviklet i samarbeid med fagfolk
- Kostnadseffektiv løsning
- Alt du trenger følger med
- Velg mellom sort eller sølv farge

Innhold: 
- 1 Liquid Aluminium (16 g)
- 1 fargestift (12 ml)
- 6 sandpapir (100 og 600 grit)
- 1 pussekloss
- 1 par med engangshansker
Quixx Wheel Repair Kit – Reparasjonssett for felger
Bilens hjul utsettes oftere for skader enn mange andre deler på bilen. Det skal svært lite til for å skade felgene og det er ikke spesielt pent med kantkjørte felger. En skadet felg kan oksidere raskt og dette kan svekke felgens styrke. Selv små fortauskader bør repareres så snart som mulig.

Løsningen: 
Quixx Wheel Repair Kit tilbyr en altomfattende løsning for nesten alle mindre til middels skader på felgene dine. Liquid Aluminium fyllstoff sørger for en holdbar og langvarig effekt, og er svært enkel å jobbe med. Med Quixx Liquid Aluminium-teknologi (LAT) kan du til og med forme metallet ved permanent å fylle de skadede områdene, slik at skaden nesten blir usynlig. Når skaden er reparert vil fargepennen bidra til å kamuflere det reparerte område. Det er også mulig å påføre egen farge dersom ingen av våre farger matcher dine felger.

- Reparerer små til mellomstore riper/skader i felgen
- Utviklet i samarbeid med fagfolk
- Kostnadseffektiv løsning
- Alt du trenger følger med
- Velg mellom sort eller sølv farge

Innhold: 
- 1 Liquid Aluminium (16 g)
- 1 fargestift (12 ml)
- 6 sandpapir (100 og 600 grit)
- 1 pussekloss
- 1 par med engangshansker

HMS

 • H315 Irriterer huden.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Pictogram Pictogram
 • 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.