• Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
Foliatec Brake Cleaner
Foliatec Brake Cleaner
62,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Legg i handlekurv

Beskrivelse

Bremserens fra Foliatec som er perfekt for rengjøring og avfetting av bremsecaliper og motor. 
Den fjerner bremsestøv, sot, fett og oljerester enkelt, raskt og effektivt.

Rengjør med en fuktig klut og tørk.

MERK: Ikke spray på varme overflater!

HMS

  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H315 Irriterer huden.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram