• Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
Foliatec kaliperlakk sett
Foliatec kaliperlakk sett
549,-
LagerbeholdningLagerbeholdning6 på lager
Legg i handlekurv

Beskrivelse

Med sin svært populære kaliperlakk, tilbyr Foliatec deg en rimelig, lettvint og varig løsning som sørger for å gi bilen din et mer individuelt og sporty utseende. 
Lakken tilfører også kaliperne ekstra beskyttelse mot rust og korrosjon.

Lakken er permanent og er kjemisk, korrosjon og oljebestandig. Den har langvarig glans og er svært enkel å rengjøre.

Tips, dersom du ønsker å påføre lakken med lakksprøyte, kan det gjøres med Foliatec kaliperlakk tynner.
For neon farger må egen dedikert tynner til Basecoat brukes!


Fremgangmåte: 
- Jekk opp bilen, sett den gjerne på fire bukker dersom det er mulig. 
- Demonter felgene
- Rengjør kaliperne med medfølgende stålbørste og bremserens
- Bland fargen med herder (Pass på at du får ut all herderen)
- Masker alle deler rundt, som ikke skal lakkeres
- Mal ett godt strøk og la det tørke i ca. 30 min. gjenta prosessen til du er fornøyd. (2-3 gode strøk pr. kaliper holder som regel)
- La deretter malingen tørke 1-2 time før du monterer på hjulene igjen
- Etter 24 timer kan bilen brukes, og etter 5 døgn er malingen 100% herdet og kan utsettes for bilvask og kjemikalier.

For Neon farger: 
- Rør den hvite grunningen med en rørepinne og mal et tynt lag ved bruk av den fine penselen
- Bruk den andre rørepinnen og bland farge med herder og mal med ny pensel
- Følg samme prosedyre som overOfte stilte spørsmål: 

Hvor mange kalipere kan jeg lakkere, med ett sett?
- Ett sett er nok til fire kalipere, eller to front kalipere og to bremsetromler

Hva må jeg gjøre før jeg starter?
- Fjern all løs skitt og overflaterust med medfølgende stålbørste og bremserens

Når er lakken tørr?
- Etter 2 timer er lakken herdet nok til at du kan sette på hjulene igjen. Etter 24 timer kan du bruke bilen og etter 5 dager er lakken helt herdet!

Kan jeg lakkere kaliperne med en ny farge igjen? 
- Selvsagt, men prøv å fjern gammel lakk for best resultat

Hvor slitesterk er lakken? 
- Lakken tåler en hver termisk og kjemisk belastning som påføres ved vanlig kjøring

HMS

 • H226 Brannfarlig væske og damp.
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram