• Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
Swissvax Lotos Protectant Kit<br />Tekstil / Kalesje impregneringssett
Swissvax Lotos Protectant Kit
Tekstil / Kalesje impregneringssett
1.369,-
LagerbeholdningLagerbeholdning2 på lager
Legg i handlekurv

Beskrivelse

Swissvax Lotos Protectant er en langsiktig beskyttelse for kabriolettopper i tekstil mot alle typer miljømessige påvirkninger slik som regn, smuss, salt, insekter og fuglemøkk. Dens ekstremt effektive formel har meget vannavstøtende egenskaper drivmiddel, hydrofluorkarboner og løsningsmidler kan Swissvax sin moderne, økologiske stoffimpregnering sprayes på uten noen form for drivmiddel. Økologisk, luktfri og uten skadelige kjemikalier og løsningsmidler. Kunder som har testet Lotos Protectant har blitt meget positivt overrasket over den enkle påføringen, såvel som den langvarige effekten. Swissvax Lotos Protectant beskytter ikke bare i uker, men i et år eller lenger.

Økologisk, Luktfri uten farlige løsemiddler eller kjemikalierSWISSVAX LOTOS PROTECTANT impregneringskit for kabriolettopper og tepper kommer i:

470 ml Swissvax Fabric Top Cleaner

250ml Swissvax Lotos Protectant

1stk Rull med maskeringsfolie HMS:

Fabric Top cleaner:

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

Inneholder: ReseptorForordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler
<1.25% anioniske tensider, 1.25% ikke-ioniske tensider Aromastoffer (Sitron.)

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
EUH208 Inneholder (R)-p-Mentha-1,8-dien.. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Lotos Protectant:

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.