CARPRO Air freshner -Lime-Mint
CARPRO Air freshner -Lime-Mint
Legg i handlekurv

Beskrivelse

CARPRO Air Freshner Lime mint, en forfriskende og behagelig duft, med meget gode egenskaper i å dekke over annen ubehgelig lukt, Lime mint får deg til å tenke på bølgeskvulp, sommer og sol alt det gode som en sommer innehar....

CARPRO Air Freshner Lime mint, en forfriskende og behagelig duft, med meget gode egenskaper i å dekke over annen ubehgelig lukt, Lime mint får deg til å tenke på bølgeskvulp, sommer og sol alt det gode som en sommer innehar....

HMS

  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Pictogram