• Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
 • Produsent logo
Universal 2K Spraylakk - Blue glossy
Universal 2K Spraylakk - Blue glossy
441,-
LagerbeholdningLagerbeholdning8 på lager
Legg i handlekurv

Beskrivelse

Varmebestandig universal 2K spraylakk (permanent) som kan brukes på det aller meste. kalipere, motordeler, felger, støtdempere og mye mer. 

På grunn av lysforholdene under produktfotografering og forskjellige skjerminnstillinger, kan fargen på produktet avvike fra virkeligheten!

HMS

 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Pictogram Pictogram
 • 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • 204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger